กปภ.สาขาศรีสะเกษต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำโรงเรียนสตรีสิริเกศ

                  เมื่อวันที่  4 กรกฎาคม  2557 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ  จำนวน  42  คน  ที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่โรงกรองน้ำบ้านหนองแสงเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำประปาเพื่อให้ได้น้ำประปาที่ใสสะอาดพร้อมส่งจ่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำ ต่อไป  ทั้งนี้พนักงานในสังกัด กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้ให้การต้อนรับที่อบอุ่นเป็นกันเองสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้ กับคณะครูและนักเรียนที่มาเยี่ยมชมเป็นอย่างมาก  ทั้งนี้ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้มอบน้ำดื่ม กปภ. และของที่ระลึกเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร


ข่าวอื่นๆ