กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปี 2557

            กปภ.สาขาศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม 2557  ที่ ผ่านมา  นำโดย นายบรรจง  เทพเกษตรกุล  ผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษ  หัวหน้างานทุกสายงานพร้อมด้วยพนักงานในสังกัด  ร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2557 ณ บริเวณสำนักงาน กปภ.สาขาศรีสะเกษ  การตรวจสุขภาพในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทีมเจ้าหน้าที่พยาบาลโรง พยาบาลศรีสะเกษ  มาอำนวยความสะดวกให้บริการตรวจสุขภาพพนักงาน โดยให้บริการตรวจสุขภาพด้านต่างๆ  เช่น  การตรวจอุจจาระ - ปัสสาวะ  ตรวจเลือด  วัดความดันโลหิต  เป็นต้น  เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ซึ่งถือเป็นบริการที่ดีและอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานเป็นอย่างมาก


ข่าวอื่นๆ