กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service)

                เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นำโดย นางสาวธิติมา  วาพันสุ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) จัดขึ้นโดย อำเภอรัตนบุรี และส่วนราชการในพื้นที่  ณ วัดจำปามณี หมู่ที่ ๓ ต.เบิด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ โดยมีนายอำเภอรัตนบุรี นายสนั่น  วรินทราวาท เป็นประธาน  ซึ่งภายในงาน กปภ.สาขารัตนบุรีได้ออกให้บริการประชาชน โดยแจกจ่ายน้ำดื่ม ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานและให้ความรู้ด้านระบบผลิตน้ำประปาแก่ประชาชนผู้ สนใจ  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการให้ความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อลงไปใกล้ชิดกับประชาชนอันจะเป็นการสร้างความผูกพันให้แก่องค์กรต่อไปใน อนาคต


ข่าวอื่นๆ