กปภ. สาขาสังขะ ดำเนินงานจัดทำฝายน้ำล้นเตรียมสำหรับผลิตน้ำประปาอย่างเพียงพอ

                         "เมื่อวันที่  ๒๕  กรกฏาคม  ๒๕๕๗  ที่ผ่านมานายยรรยง   วงษ์อามาตย์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการจัดทำฝายกั้นน้ำชั่วคราว หรือทำนบกั้นน้ำชั่วคราวเพื่อยกระดับน้ำในลำคลองสาธารณะให้สูงขึ้นเพื่อให้ น้ำดิบไหลเข้าสู่สระพักน้ำดิบ หนองขวาวที่เป็นสระสาธารณะของเทศบาลตำบลสังขะ  ให้สามารถเก็บกักน้ำดิบไว้สำหรับผลิตน้ำประปาให้เพียงพอแก่ความต้องการในปี งบประมาณ  ๒๕๕๘  โดยได้ประสานงานกับ นายกเทศมนตรีตำบลสังขะ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เจ้าของพื้นที่ต่อไปแล้ว"

 


ข่าวอื่นๆ