กปภ.สาขาสังขะ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการอำเภอสังขะ

 

                เมื่อวันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๗  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง   วงษ์อามาตย์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ  พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานในสังกัดเข้ากิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ณ  วัดเทพคีรีอุดม   หมู่ ๑๑  ตำบลดม  อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  โดยเข้าร่วมกิจกรรมกับส่วนราชการต่าง ๆ ของอำเภอสังขะ ในกิจกรรมดังกล่าว กปภ. สาขาสังขะได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดที่มีตราสัญลักษณ์ กปภ. แจกจ่ายให้ประชาชนที่มารับบริการของโครงการอำเภอยิ้มได้ดื่มกินกันอย่างทั่วถึง   และได้แจกแผ่นพับการให้บริการต่าง ๆ ของการประปาส่วนภูมิภาค  ตอบข้อชักถามของผู้ใช้น้ำ  รับคำร้องต่าง ๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กรในอนาคตต่อไป "

 


ข่าวอื่นๆ