กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า "Morning talk" ครั้งที่ 6

 

                กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า "Morning talk"  ครั้งที่ 6/2557  ซึ่งได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นในวันที่ 7  สิงหาคม  2557  เวลา  07.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 2 กปภ.สาขาศรีสะเกษ  เพื่อรับมอบนโยบายจากผู้จัดการและพบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน  และติดตามปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  พร้อมช่วยกันเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา  เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย และยังเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรภายในองค์กร


ข่าวอื่นๆ