กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 3

 

          กปภ.สาขาศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 3/2557 ในวันที่  7  สิงหาคม  2557   โดยออกพบปะผู้ใช้น้ำ ณ หน่วยบริการกันทรารมย์  อ.กันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ  โดยออกพบผู้ใช้น้ำเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เนื่องด้วยหน่วยบริการกันทรารมย์ ได้เปลี่ยนแม่ข่ายมาเป็นการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ  ได้สอบถามปัญหาการใช้น้ำประปาและให้ความรู้เรื่องระบบประปาภายในบ้าน  ตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน ให้บริการซ่อมประปาโดยไม่คิดค่าแรง  ตลอดจนแนะนำวิธีบำรุงรักษาระบบประปาภายในบ้าน  รับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป  พร้อมได้แจกกระเป๋าและน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ. และแผ่นพับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กร  สร้างภาพลักษณ์ที่ดี  สร้างความสัมพันธ์และใกล้ชิดผู้ใช้น้ำให้มากขึ้น


ข่าวอื่นๆ