กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมกิจกรรม Big Cleanning Day เนื่องในเดือนแห่งวันแม่

 

                กปภ.สาขาศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมกิจกรรม Big  Cleanning  Day  เนื่องในเดือนแห่งวันแม่  12  สิงหาคม  2557  ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้น ณ หน่วยบริการกันทรารมย์  อ.กันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ  ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2557  โดยได้ทำความสะอาดบริเวณสำนักงานโดยรอบ  เพื่อให้สำนักงานดูสะอาดตา  เสริมสร้างทำให้เกิดความประทับใจกับผู้ใช้น้ำตามแนวทางยุทธศาสตร์สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี  อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรในองค์กรด้วย


ข่าวอื่นๆ