กปภ.สาขารัตนบุรีมอบน้ำดื่มตราสัญญาลักษ์สนับสนุนการแข่งขันกีฬาและโครงการสวนป่าห้วยแก้ว

 

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี นำ โดย นางสาวธิติมา  วาพันสุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี  พร้อมด้วยห้วหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้มอบน้ำดื่มตราสัญญาลักษ์ กปภ. จำนวน ๓๖๐ ขวด ให้กับโรงเรียนรัตนบุรี เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬา - กรีฑาภายในโรงเรียนรัตนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  และมอบน้ำ จำนวน ๒๔๐ ขวด ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งได้เข้าร่วมปลูกต้นไม้และมอบน้ำดื่ม จำนวน ๗๒๐ ขวด , ๑๘๐ ถ้วย ให้กับโครงการสวนป่าห้วยแก้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุรินทร์ ไว้บริการผู้ร่วมปลูกต้นไม้ 


ข่าวอื่นๆ