กปภ.สาขารัตนบุรี ทำความสะอาดโรงกรองน้ำ สนองปณิธาน ผวก.กปภ.

กปภ. สาขารัตนบุรี ได้ดำเนินตามปณิธานของผู้ว่าการ กปภ. ที่ว่าน้ำประปาของ กปภ.จะไม่ขาด ไม่ขุ่น ไม่ขัดข้อง จึงได้ดำเนินการทำความสะอาดโรงกรองน้ำประปา โดยการทำความสะอาดลอกหน้าทรายหม้อกรองน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกรองน้ำให้ดียิ่งขึ้นต่อไป / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ