กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมตั้งศูนย์ดำรงธรรมให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์

                นายบรรจง  เทพเกษตรกุล ผู้จัดการ ร่วมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกิจกรรมจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม  สนองนโยบาย คสช. ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษสั่งการและ พร้อมให้บริการประชาชน  โดยจังหวัดศรีสะเกษได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นบริเวณชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  โดยให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนจังหวัดศรีสะเกษและจัดหมายเลข โทรศัพท์ไว้รับเรื่องร้องเรียนร้องเรียนร้องทุกข์ที่หมายเลข 045-614-545  เพื่อ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ทั้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ผู้เดือดร้อน และผู้ที่ด้อยโอกาสทั้งหลาย ในทุก ๆ เรื่อง และเรื่องปัญหาความไม่สงบ ไม่เรียบร้อยในบ้านเมือง และเรื่องความเห็นต่างๆ ทุกอย่าง


ข่าวอื่นๆ