กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 4/2557

                 กปภ.สาขาศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 4/2557  ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่  11  กันยายน  2557  ณ บ้านเพียนาม  ต.หนองไผ่  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  โดยได้จัดทีมงานออกพบปะประชาสัมพันธ์  การบริการประชาชนในด้านต่างๆ เช่น  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา  รับคำร้องซ่อมท่อแตก - ท่อรั่ว  รับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่  ตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน  ให้บริการซ่อมระบบประปาโดยไม่คิดค่าแรง  ตลอดจนแนะนำวิธีบำรุงรักษาระบบประปาภายในบ้าน  รับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป  และ กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้นำของชำรวยเพื่อมอบเป็นที่ระลึกให้กับผู้ใช้น้ำ  เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร


ข่าวอื่นๆ