กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กันเดือนกันยายน ๒๕๕๗

                เมื่อวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๗  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง   วงษ์อามาตย์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ  พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดได้ร่วมกันจัดกิจกรรม  โครงการเติมใจให้กัน บริเวณชุมชนสังขะซึ่งมีผู้ใช้น้ำอยู่ประมาณ  ๕๐๐  รายที่ได้รับการบริการในโครงการดังกล่าว เช่น แนะนำการใช้น้ำประปาอย่างถูกวิธี  ซ่อมท่อแตกท่อรั่วภายในโดยไม่คิดค่าแรง  แจกแผ่นพับแนะนำองค์กร  ให้คำแนะนำเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ใช้น้ำมีข้อสงสัยพร้อมแจกของที่ระลึกที่มีตราสัญลักษณ์  กปภ. ผู้ใช้น้ำมีความประทับใจพึงพอใจในการออกให้บริการตามโครงการเป็นอย่างมาก "

 


ข่าวอื่นๆ