กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมโครงการสนทนายาเช้า MorningTalk ประจำเดือน กันยายน 2557

กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมโครงการสนทนายาเช้า MorningTalk ประจำเดือน กันยายน 2557

                กปภ.สาขา รัตนบุรี นำโดยนางสาวธิติมา วาพันสุ ผจก.กปภ.สาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน กันยายน 2557 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 เพื่อ พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน กระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน รวมทั้งการทำงานเป็นทีมและเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรภายใน องค์กรเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร และ มีการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 4 ได้แก่ นายทวีศักดิ์  ระดมงาม ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และนายสำเภา  กอสาลี  ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำ 5 สังกัด งานผลิต

 


ข่าวอื่นๆ