กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗

กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗

   นางสาวธิติมา  วาพันสุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์  ระดมงาม  หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และนางมธุรส  สุดหอม  หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมพนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗ จัดขึ้นโดยอำเภอรัตนบุรี และส่วนราชการในพื้นที่  เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗  ณ วัดดอกจานรัตนาราม หมู่ ๙ ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ โดยมีนายอำเภอรัตนบุรี เป็นประธาน  ซึ่งภายในงาน กปภ.สาขารัตนบุรีได้ออกให้บริการประชาชน โดยแจกจ่ายน้ำดื่ม ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานและให้ความรู้ด้านระบบผลิตน้ำประปาแก่ประชาชนผู้ สนใจ  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการให้ความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อลงไปใกล้ชิดกับประชาชนอันจะเป็นการสร้างความผูกพันให้แก่องค์กรต่อไปใน อนาคต

 


ข่าวอื่นๆ