กปภ.สาขาสังขะ เข้าพบปะสร้างความสัมพันธไมตรีกับผู้นำท่องถิ่นและมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.

กปภ. สาขาสังขะ เข้าพบปะสร้างความสัมพันธไมตรีกับผู้นำท่องถิ่นและมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์  กปภ.

                เมื่อวันที่   ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ  นำโดยนายยรรยง   วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดได้ร่วมกันถวายน้ำดื่มตราสัญลักษณ์  กปภ. ให้พระคุณเจ้าที่วัดเขาศาลา  อำเภอบัวเชด  จำนวน  ๑,๔๔๐  แก้วโดยมีนายอำเภอบัวเชด และหัวหน้าส่วนราชการต่างในอำเภอบัวเชด ร่วมรับมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์  กปภ. ในครั้งนี้  และได้เข้าพบปะผู้นำท้องถิ่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบัวเชด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ไมตรี ความคุ้นเคย เพื่อเกิดการสะดวกในการติดต่อประสานงานพร้อมมอบของที่ระลึกที่มีตรา สัญลักษณ์  กปภ. "

 


ข่าวอื่นๆ