กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 1/2558

กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 1/2558

                วันที่ 15 ตุลาคม 2557 กปภ.สาขาศรีสะเกษ นำโดย นายบรรจง  เทพเกษตรกุล ผู้จัดการ ร่วมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานและพนักงานทุกคนเพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติงานในไตรมาส 1/2558 พร้อมทั้งรับมอบหนังสือคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ งาน เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทางเดี่ยวกัน พร้อมทั้งหารือ เรื่องการแก้ปัญหาภัยแล้งที่ใกล้มาถึงของหน่วยบริการต่างของ กปภ.สาขาศรีสะเกษ และยังเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรภายในองค์กรเพื่อปรับปรุงและ พัฒนาการทำงานในดียิ่งขึ้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ในการนี้ยังได้ประชุมประจำเดือน และร่วมปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อสู่เป้าหมายของ กปภ.ต่อไป


ข่าวอื่นๆ