กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด

กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ  นำโดยนายยรรยง   วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ด้านเทคนิค ซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัดงานผลิตประจำที่แม่ข่ายสังขะ  และประจำหน่วยบริการขุขันธ์  ภูสิงห์  บัวเชด  กาบเชิง  ได้จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด  ที่ผ่านมาในปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  เพื่อทำการทบทวนแผนการดำเนินงาน  WSP  และการปรับปรุงแผนงาน  WSP  สำหรับเดินหน้าในปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  ตามแผนยุทธศาสตร์ กปภ. ต่อไป"

 


ข่าวอื่นๆ