กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช

กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช

                กปภ.สาขาศรีสะเกษพร้อมด้วยหัวหน้างาน อำนวยการ งานบริการ และงานจัดเก็บรายได้ พร้อมทั้งพนักงาน เข้ากิจกรรมวันปิยะมหาราช ณ สนามศาลากลาง จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้   วันปิยมหาราช ภาษาอังกฤษคือ Chulalongkorn Day เป็นวันสำคัญ และวันหยุดราชการวันหนึ่งของไทย รวมประวัติ ความเป็นมา ของวันปิยมหาราชเป็นวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาสพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปทรงม้า ประดิษฐานไว้ ณ พระลานหน้าพระราชวังดุสิต และ ในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี หน่วยงานต่างๆ จะมาวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคมที่พระบรมรูปทรงม้า พร้อมด้วยการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ในวันปิยมหาราชของทุกๆปี

 


ข่าวอื่นๆ