กปภ.สาขาสังขะ ร่วมวันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

กปภ.สาขาสังขะ  ร่วมวันปิยะมหาราช   ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๕๗

                เมื่อวันที่  ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๕๗  นายยรรยง   วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ  ได้มอบหมายให้หัวหน้างาน พนักงาน ในสังกัดเข้าร่วมวางพวงมาลาในวันปิยะมหาราช  ณ  ที่ว่าการอำเภอสังขะ  อ. สังขะ  จ. สุรินทร์ เพื่อเป็นการน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณธิคุณของพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้วเจ้า อยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ซึ่งพระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งให่ญต่อประเทศไทยหลายด้านเช่น  ประกาศเลิกทาส  โดยมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ เข้าร่วมวางพวงมาลาดอกไม้สักการะและถวายบังคมอย่างพร้อมเพียงกัน


ข่าวอื่นๆ