กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ หมู่บ้านโพนโก

เมื่อวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2553 กปภ.สาขารัตนบุรี นำโดยนายบรรจง เทพเกษตรกุล ผจก.กปภ.สาขารัตนบุรี และพนักงานในสังกัด ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ หมู่บ้านโพนโก ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ซึ่งจากการได้ร่วมโครงการดังกล่าว ได้มีประชาชน นักเรียน และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้าปรึกษาถึงปัญหาระบบของประปาหมู่บ้าน ที่อยู่นอกเขตพื้นที่บริการของ กปภ.สาขารัตนบุรี ซึ่งก็ได้ตอบปัญหาต่างๆ และได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นด้วย / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ