กปภ.สาขาสังขะ เข้าร่วมฉีดวัคซินคอตีบ บาดทะยัก

กปภ.สาขาสังขะ   เข้าร่วมฉีดวัคซินคอตีบ บาดทะยัก

             เมื่อวันที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๗ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง   วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานในสังกัดเข้าร่วมฉีดวัคคอตีบ บาดทะยัก โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสังขะ ออกมาให้บริการที่สำนักงานในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ  ๖๐  พรรษา  ซึ่งโรคคอตีบเป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน  บางรายถ้ามีอาการรุนแรงหายใจไม่ออกต้องเจาะคอ หรือเสียชีวิตได้  ถือได้ว่ากิจกรรมนี้สามารถสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานได้เป็นอย่างดี"


ข่าวอื่นๆ