ผอ.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยมพร้อมดูสถานการณ์ภัยแล้งและให้คำปรึกษา กปภ.สาขารัตนบุรี

ผอ.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยมพร้อมดูสถานการณ์ภัยแล้งและให้คำปรึกษา กปภ.สาขารัตนบุรี

                นายสฤษฏ์  อสนีจารึกจิต  ผู้อำนวยการ กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ กปภ.สาขารัตนบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในทุกด้าน โดยมี ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา โดย ผอ.กปภ.ข.๘ เน้นย้ำในเรื่องการให้บริการประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมเรื่องการรับมือปัญหาภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่ง  กปภ.สาขารัตนบุรีได้รับทราบและจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อการบริการประชาชนผู้ใช้น้ำต่อไป


ข่าวอื่นๆ