กปภ.สาขาศรีสะเกษตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลรักษามาตรฐานงานผลิต

กปภ.สาขาศรีสะเกษตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลรักษามาตรฐานงานผลิต

           การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ โดยนายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขา ได้มอบหมายให้นายสนอง ทองจันทร์ หัวหน้างานผลิตพร้อมพนักงานและลูกจ้าง ทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลต่าง ๆ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง หากพบการชำรุดบกพร่องและสามารถแก้ไข ดำเนินการด้วยบุคคลากรภายในได้ให้ดำเนินการเอง เพื่อเป็นการเรียนรู้และเพิ่มทักษะวิชาช่าง อีกทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่าย  และการที่ให้บุคคลากรภายในดำเนินการเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อพันธกิจ ว่า "พัฒนาบุคคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร"


ข่าวอื่นๆ