กปภ.สาขาศรีสะเกษ ลงพื้นที่โครงการเติมใจให้กันครั้งที่ ๑

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ลงพื้นที่โครงการเติมใจให้กันครั้งที่ ๑

                วันที่ 19 พ.ย. 2557 กปภ.สาขาศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผช.ผจก หัวหน้างานและพนักงานทุกท่านออกโครงการเติมใจให้กัน ณ บ้านหนองสรวง หนองม่วง ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โดยออกเยี่ยมเยียนประชาชน ซักถามถึงการให้บริการและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข พร้อม ซ่อมท่อแตก,ท่อรั่วภายในและภายนอก แก้ปัญหาน้ำไม่ไหลของผู้ใช้น้ำ สอบถามการส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำ ตลอดการให้บริการอื่นๆ พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ใช้น้ำอีกด้วย  ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ อันเป็นการให้บริการแบบเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี และสร้างภาพลักษณ์ด้านการบริการที่เป็นเลิศอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ