กปภ.สาขาศรีสะเกษบริการเชิงรุกลงพื้นที่บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปาถึงบ้าน

กปภ.สาขาศรีสะเกษบริการเชิงรุกลงพื้นที่บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปาถึงบ้าน

                  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 (ช่วงเวลา 18.00-19.30 จากช่วงเวลากลางวันชาวบ้านติดงานเก็บเกี่ยวข้าว) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ นำโดยนายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ  พร้อมด้วยนางกนกอร รัตนนุกรม ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด ได้ออกบริการเชิงรุกถึงบ้านผู้ใช้น้ำ เพื่อลดภาระของลูกค้า เนื่องจากได้ทำการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำไปที่ หมู่บ้านหนองสรวง หมู่ 3 และ หมู่ 8 ตำบลหนองคลก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ ได้นำแบบคำขอติดตั้งประปา ซึ่งมีผู้แจ้งความประสงค์ขอติดตั้งประปา   โดยแบ่งเป็น หมู่ 3 ได้ 57 ราย และหมู่ 8 ได้ 60 ราย รวมเป็น 117 ราย ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และเป็นการลดภาระของลูกค้าที่เดินทางมาติดต่อที่สำนักงานสาขาด้วยตนเอง เนื่องจากหมู่บ้านดังกล่าวมีระยะทางไกลจาก การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ  รวมถึงเพื่อเป็นการให้บริการตามวิสัยทัศน์ " ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ" การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ จึงได้ออกบริการรับคำร้องขอติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ขอใช้น้ำ พร้อมทั้งได้บอกขั้นตอนการมาติดตั้งมาตรวัดน้ำ อัตราค่าน้ำ และการชำระค่าน้ำประจำเดือน และอื่น ๆ ให้ผู้ขอใช้น้ำรับทราบเบื้องต้นก่อน และจะดำเนินการติดตั้งประปาให้แล้วเสร็จอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้ใหญ่หมู่ 3 ที่เป็นผู้ประสานงานกับชาวบ้าน 


ข่าวอื่นๆ