กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมฉีดวัคคอตีบ - บาดทะยัก เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้พนักงาน

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมฉีดวัคคอตีบ - บาดทะยัก เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้พนักงาน

                 เมื่อวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี นำโดยนางสาวธิติมา  วาพันสุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมฉีดวัคคอตีบ - บาดทะยัก โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลรัตนบุรี ออกให้บริการฉีดวัคซีนคอตีบ - บาดทะยัก ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้พนักงาน ทั้งยังเป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ