กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรม 5 ส สถานที่ทำงานสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย

กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรม 5 ส สถานที่ทำงานสะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อย  

                เมื่อวันที่  24  พฤศจิกายน  2557 กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้จัดกิจกรรม 5 ส ขึ้น บริเวณสำนักงาน กปภ.สาขาศรีสะเกษและหน่วยบริการ  เพื่อทำให้สถานที่ทำงานสะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อย  มีความสวยงาม  ตามหลัก 5 ส. คือ สะสาง  สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะ  สร้างนิสัย เป็นกิจกรรมที่ร่วมกันทำความสะอาด พร้อมปรับปรุงและจัดระเบียบภายในสำนักงาน เพื่อความสวยงามเป็นระเบียบ รวมถึงปลูกฝังค่านิยม ๕ ส. ในการดูแลรักษาความสะอาดภายในสำนักงาน ให้มีบรรยากาศที่ดีและเหมาะสมในการทำงาน พร้อมเสริมสร้างความรักความสามัคคีผ่านกิจกรรมที่ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติ

 


ข่าวอื่นๆ