กปภ.ภูมิภาคสาขาสังขะ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เดือนพฤศจิกายน

กปภ.ภูมิภาคสาขาสังขะ  จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning  Talk)  เดือนพฤศจิกายน

                  เมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ  นำโดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning  Talk)  ประจำเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ เพื่อให้พนักงานและ ลูกจ้างในสังกัดทั้งแม่ข่ายและหน่วยบริการ ภูสิงห์ กาบเชิง บัวเชด ขุขันธ์ ได้พบปะและพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ โดยผู้จัดการฯ ได้นำผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ มาแจ้งให้พนักงานทราบ  ตลอดจนนำเป้าหมายผลการดำเนินงานปี ๒๕๕๗ มาแจ้งให้พนักงานทราบเพื่อแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป  และโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ  สถานการณ์ภัยแล้ง  คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงานของ  กปภ. เป็นต้น  และมีการรับประทานอาหารร่วมกันหลังจากสนทนายามเช้าเสร็จ


ข่าวอื่นๆ