กปภ.สาขารัตนบุรีออกให้บริการตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลพรม

กปภ.สาขารัตนบุรีออกให้บริการตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลพรม

                เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 นางสาวธิติมา  วาพันสุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี ได้มอบหมายให้หัวหน้างานผลิต และพนักงาน ออกให้บริการตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้าน บ้านยางกระจับ หมู่ที่ 6 ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพได้ขอความร่วมมือให้ช่วยตรวจสอบ ระบบประปาหมู่บ้าน ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี ได้ให้คำปรึกษาเสนอแนวทางการปรับปรุงและแก้ไขให้องค์การบริหารส่วนตำบลพรม เทพทราบ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพจะได้นำคำแนะนำไปดำเนินการปรับปรุงและแก้ไข ต่อไป


ข่าวอื่นๆ