กปภ.สาขาศรีสะเกษ มอบน้ำดื่มตรา กปภ. ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  มอบน้ำดื่มตรา กปภ. ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ตั้งโรงทานน้ำดื่มให้แก่ผู้มาร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งทางจังหวัดศรีสะเกษ  ได้กำหนดจัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87  พรรษา  5  ธันวาคม  2557  ขึ้นระหว่างวันที่  3-4  ธันวาคม  2557  ณ  บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีพระภิกษุ  สามเณร  และพุทธศาสนิกชน  เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ  3,000  รูป/คน  


ข่าวอื่นๆ