กปภ.สาขาศรีสะเกษได้ออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งประปารายใหม่ถึงบ้านผู้ใช้น้ำ หมู่บ้านหนองสรวง

กปภ.สาขาศรีสะเกษได้ออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งประปารายใหม่ถึงบ้านผู้ใช้น้ำ หมู่บ้านหนองสรวง

                เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ นำโดยนายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ  พร้อมด้วยนางกนกอร รัตนนุกรม ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด ได้ออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งประปารายใหม่ถึงบ้านผู้ใช้น้ำ เพื่อลดภาระของลูกค้าไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่ กปภ.สาขาศรีสะเกษ เนื่องจากได้ทำการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำไปที่ หมู่บ้านหนองสรวง หมู่ 3 และ หมู่ 8 ตำบลหนองคลก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้มีชาวบ้านที่ได้ยื่นคำร้องขอติดตั้งประปาไว้แล้ว(เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 จำนวน 117 ราย) และมาชำระค่าติดตั้ง จำนวน 93 ราย ส่วนที่เหลือจะเข้าไปชำระที่สาขา  กปภ.สาขาศรีสะเกษ จะดำเนินการติดตั้งประปาให้ผู้ขอใช้น้ำโดยเร็วต่อไป 


ข่าวอื่นๆ