กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

                เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีในองค์กรผ่านกิจกรรมที่ได้ดำเนินการร่วมกันอีกด้วย

 


ข่าวอื่นๆ