กปภ.สาขาสังขะ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

กปภ.สาขาสังขะ  ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

                เมื่อวันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดย นายยรรยง   วงษ์อามาตย์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ  หัวหน้างาน พนักงาน ลูกจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ ที่ว่าการอำเภอสังขะ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  และพิธีถวายราชสดุดีและจุดเทียนชัยถวายพระพร  ถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง - พุ่มเงิน)  "


ข่าวอื่นๆ