กปภ.สาขาศรีสะเกษ ออกบริการเชิงรุกรับคำร้องติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ใช้หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย

กปภ.สาขาศรีสะเกษ   ออกบริการเชิงรุกรับคำร้องติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ใช้หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย

                เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ นำโดย นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ  พร้อมด้วยนางกนกอร รัตนนุกรม ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด ได้ออกบริการเชิงรุกรับคำร้องติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ใช้น้ำ เพื่อเป็นการลดภาระของลูกค้าและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เนื่องจากหมู่บ้านห่างจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ ถึง 30 กิโลเมตร ที่ได้ทำการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำแล้วเสร็จ ของหมู่บ้านสีแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ (หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ ได้ผู้แจ้งชาวบ้านผู้มีความประสงค์ขอติดตั้งประปา มาพร้อมกันที่วัดบ้านสีแก้ว พร้อมจัดทีมงานออกบริการรับคำร้องขอติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ขอใช้น้ำ และได้รับคำร้องติดตั้งประปาใหม่จำนวน 88 ราย พร้อมทั้งได้บอกขั้นตอนการมาติดตั้งมาตรวัดน้ำ อัตราค่าน้ำ และการชำระค่าน้ำประจำเดือน และอื่น ๆ ให้ผู้ขอใช้น้ำรับทราบเบื้องต้นก่อน และจะดำเนินการติดตั้งประปาให้แล้วเสร็จอย่างเร่งด่วน เพื่อเป็นการให้บริการตามวิสัยทัศน์ " ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ" ทั้งนี้ได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้ใหญ่สีแก้วหมู่ 4 ที่เป็นผู้ประสานงานกับชาวบ้านในครั้งนี้


ข่าวอื่นๆ