กปภ.สาขาศรีสะเกษออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งประปารายใหม่ถึงบ้านผู้ใช้น้ำหมู่บ้านสีแก้ว

กปภ.สาขาศรีสะเกษออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งประปารายใหม่ถึงบ้านผู้ใช้น้ำหมู่บ้านสีแก้ว

                 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ นำโดยนายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ  พร้อมด้วยนางกนกอร รัตนนุกรม ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด ได้ออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งประปารายใหม่ถึงบ้านผู้ใช้น้ำ เพื่อลดภาระของลูกค้าไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ที่มีระยะทางไกลประมาณ 30 กิโลเมตร เพราะได้ทำการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำไปที่ หมู่บ้านสีแก้ว หมู่ 4 ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้มีชาวบ้านที่ได้ยื่นคำร้องขอติดตั้งประปาไว้แล้ว(เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 จำนวน 81 ราย) และมาชำระค่าติดตั้ง จำนวน 76 ราย ได้ยอดค่าติดตั้งเป็นเงิน 365,827 บาท ส่วนที่เหลือจะเข้าไปชำระที่สาขา  กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ซึ่ง กปภ.สาขาศรีสะเกษจะดำเนินการติดตั้งประปาให้ผู้ขอใช้น้ำแล้วเสร็จภายใน 3 วัน 


ข่าวอื่นๆ