กปภ.สาขารัตนบุรีลงพื้นที่โครงการเติมใจให้กันครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

กปภ.สาขารัตนบุรีลงพื้นที่โครงการเติมใจให้กันครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

                 กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมออกพบปะประชาชนตามโครงการเติมใจให้กิน ประจำไตรมาส 1/2558 ณ พื้นที่อำเภอสนม จังหวัดบุรีรัมย์ โดยออกเยี่ยมเยียนประชาชน ซักถามถึงการให้บริการและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข พร้อม ซ่อมท่อแตก,ท่อรั่วภายในและภายนอก แก้ปัญหาน้ำไม่ไหลของผู้ใช้น้ำ สอบถามการส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำ ตลอดการให้บริการอื่นๆ พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ใช้น้ำอีกด้วย  ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรีอันเป็นการให้บริการแบบเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี และสร้างภาพลักษณ์ด้านการบริการที่เป็นเลิศอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ