กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา กปภ. ปีที่ 31

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 พนักงานในสังกัด กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้พร้อมใจกันจัดให้มีพิธีบวงสรวงพระแม่ธรณี ฯ และพระสยามเทวาธิราช รวมถึงพิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปีที่ 31 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 โดยได้มีพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ บริเวณสำนักงาน ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สำนักงาน และความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงาน หลังจากนั้นได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงพระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล และพระสยามเทวาธิราช ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของพนักงานทุกคนด้วย หลังจากเสร็จพิธีพนักงานทุกคนได้มีการแข่งขันกีฬาร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ณ บริเวณลานกีฬาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ