กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า "MorningTalk" ครั้งที่ 2

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า "MorningTalk" ครั้งที่ 2

    กปภ.สาขาศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า "MorningTalk" ครั้งที่ 2/2558  และโครงการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่  1/2558  ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่  18  ธันวาคม  2557  เวลา  07.30  น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ที่ผ่านมา  โดยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษได้มอบนโยบายและแนวทางการ ปฏิบัติงาน  การดำเนินงานตามแผนงานโครงการขับเคลื่อนค่านิยม กปภ. "เพื่อสุขของปวงชน" สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า  สร้างความผูกพันอันดีระหว่าง  กปภ.สาขาและลูกค้า  และศูนย์ประปาทันใจ สอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของมิสเตอร์ประปาเพื่อนำมาปรับปรุงการให้ บริการและเป็นการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า  พร้อมทั้งร่วมกันคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 1/2558 คือ นายประเสริฐ  คชพรม  ตำแหน่ง  ช่างเครื่องกล 3

 


ข่าวอื่นๆ