กปภ.สาขารัตนบุรี สวัสดีปีใหม่ 2558 หน่วยงานราชการ และผู้ใช้น้ำ

กปภ.สาขารัตนบุรี สวัสดีปีใหม่ 2558 หน่วยงานราชการ และผู้ใช้น้ำ

          เมื่อวันที่  5  มกราคม  2558  กปภ.สาขารัตนบุรี ได้เข้าพบหน่วยงานราชการ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  2558 เพื่อพบปะพูดคุย พร้อมปรึกษาหารือในการประสานความร่วมมือในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์กับพี่น้อง ประชาชนทั้งระยะอันใกล้และในอนาคต รวมทั้ง มอบของที่ระลึกให้กับผู้ใช้น้ำ ที่มาชำระค่าน้ำประปาในช่วงเทศบาลปีใหม่ ทั้งยัง เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน เสริมภาพลักษ์ที่ดีต่อองค์กร อีกด้วย


ข่าวอื่นๆ