กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ธันวาคม

กปภ.สาขาสังขะ   จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า  (Morning   Talk)  ประจำเดือน  ธันวาคม 

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง   วงษ์อามาตย์  ผู้จัดการ ฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน  พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning  Talk)  ประจำเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๗ เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดได้พบปะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนข้อมูล  ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ ต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทำให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรร  กล้าเสนอแนะ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคุ้นเคยร่วมกันทำงานเป็นทีมเพื่อคืนความสุขให้ผู้ใช้น้ำต่อไป  ในการนี้ยังมีการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่   ๑/๒๕๕๘   ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  ด้วยโดย นายอุดม   เพ่งพิศ    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (ลจ.) ได้รับการคัดเลือกจากเพื่อน ๆ พนักงาน พร้อมรับของที่ระลึกจากผู้จัดการ ฯ  เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ