กปภ.สาขารัตนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2558 ณ เทศบาลตำบลรัตนบุรี

กปภ.สาขารัตนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2558  ณ เทศบาลตำบลรัตนบุรี

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี โดย นางสาวธิติมา  วาพันสุ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี ได้มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์  ระดมงาม หัวหน้างานบริการฯ  พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2558  จัดโดยเทศบาลตำบลรัตนบุรี กปภ.สาขารัตนบุรีได้แจกขนมให้กับเด็ก ๆ สร้างความสนุกสนาน ประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงาน เป็นการแสดงการมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชน และสร้างภาพลักษ์ที่ดีของหน่วยงานต่อไป


ข่าวอื่นๆ