กปภ.สาขารัตนบุรีทำความสะอาดระบบผลิตน้ำรักษาคุณภาพความสะอาดน้ำประปา

กปภ.สาขารัตนบุรีทำความสะอาดระบบผลิตน้ำรักษาคุณภาพความสะอาดน้ำประปา

          เมื่อวันที่ 14  มกราคม  2558  นางสาวธิติมา  วาพันสุ  ผู้จัดการ กปภ.สาขารัตนบุรี มอบหมายให้ นายประยุทธ  อุดมศรี หัวหน้างานผลิต  และเจ้าหน้าที่ในสังกัดงานผลิต  ดำเนินการล้างถังตกตะกอน  ของสถานีจ่ายน้ำโคกก่อง ขนาด 500 ลบ.ม / ชม. จำนวน 2 ถัง  ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2558  เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณภาพน้ำประปา ก่อนส่งจ่ายให้กับผู้ใช้น้ำ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้น้ำประปา และเพื่อรักษามาตรฐานน้ำประปาให้สะอาดและมีคุณภาพ ที่ให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ตามมาตรฐานของ กปภ. เพื่อก้าวไปเป็นองค์กรชั้นนำระดับสากล ที่ให้บริการน้ำประปาด้วยมาตรฐาน และบริการที่เป็นเลิศ


ข่าวอื่นๆ