กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาภูมิทัศน์ของหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 การประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี นำโดยนายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้ร่วมแรงร่วมใจพัฒนา ตัดและถางป่าที่เป็นวัชพืช บริเวณรอบ ๆ โรงกรองน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคแม่ข่ายรัตนบุรี เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดภายในพื้นที่โดยรอบ ซึ่งทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและภูมิทัศน์ที่สวยงาม / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ