กปภ.สาขาสังขะจัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๑

กปภ.สาขาสังขะจัดกิจกรรม  โครงการเติมใจให้กัน   ครั้งที่ ๑

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง   วงษ์อามาตย์  ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน  พนักงาน  ลูกจ้างในสังกัดได้ร่วมกันจัดกิจกรรม  "โครงการเติมใจให้กัน   ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘      เมื่อวันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา โดยออกกิจกรรมที่หน่วยบริการบัวเชด ในการออกกิจกรรมดังกล่าวได้พบปะผู้ใช้น้ำสอบถามปัญหา  แนะนำการใช้น้ำอย่างถูกวิธี และบริการตรวจสอบระบบท่อภายในฟรีแจกแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับน้ำประปา สาระน่ารู้ต่าง ๆ มอบของที่ระลึกให้กับผู้ใช้น้ำ และส่วนราชการต่าง ๆ ในอำเภอบัวเชด ซึ่งผู้ใช้น้ำได้เห็นภาพการออกพบปะกับลูกค้านอกสถานที่แล้ว มีความพึงพอใจในการออกให้บริการตามโครงการดังกล่าวเป็นอย่างดี"


ข่าวอื่นๆ