กปภ.สาขารัตนบุรีเข้าร่วมโครงการอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service)

กปภ.สาขารัตนบุรีเข้าร่วมโครงการอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service)

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี  นำโดย  นางสาวธิติมา  วาพันสุ  ผู้ จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี พร้อม ด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ วัดทุ่งสามัคคี หมู่ที่ ๑๑ ต.ธาตุ  อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์   เมื่อ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘   ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียนประชาชน ในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรีได้ให้บริการ อาทิ แจกแผ่นพับพร้อมนำน้ำประปาดื่มได้บรรจุขวดแจกแก่ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 


ข่าวอื่นๆ