กปภ.สาขาสังขะร่วมกันบวงสรวงพระแม่ธรณี กปภ. ครบรอบ ๓๖ ปี

กปภ.สาขาสังขะร่วมกันบวงสรวงพระแม่ธรณี กปภ. ครบรอบ  ๓๖  ปี 

          กปภ. สาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง   วงษ์อามาตย์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ  หัวหน้างาน พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดร่วมกันบวงสรวงพระแม่ธรณี  และบวงสรวงศาล บริเวณหน้าสำนักงาน ในโอกาสที่  กปภ. ครบรอบ  ๓๖  ปี เมื่อวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักความผูกพันธ์ ระหว่างพนักงานกับองค์กรและเพื่อเป็นการสร้างประเพณีให้พนักงานรุ่นต่อ ๆ ไปได้รับทราบและเดินตามแนวประเพณีอันดีงามนี้สืบไปในอนาคต  และสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์กรต่อ ไป


ข่าวอื่นๆ