กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ที่ อบต.หนองไผ่

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553 กปภ.สาขารัตนบุรี นำโดยนายบรรจง เทพเกษตรกุล ผจก.กปภ.สาขารัตนบุรี และพนักงานในสังกัด ได้เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตน้ำประปา กิจกรรมการรับคำร้องขอติดตั้งประปารายใหม่ในพื้นที่ กิจกรรม (HOME CARE) เพื่อดูแลท่อแตกท่อรั่วภายในบ้านให้กับผู้ใช้น้ำ แจกเอกสารประชาสัมพันธ์แนะนำองค์กร เอกสารแนะนำการใช้น้ำอย่างถูกวิธี และรณรงค์เรื่องการประหยัดน้ำในช่วงหน้าแล้งนี้ด้วย ซึ่งทำให้มีผู้สนใจเข้าสอบถามข้อมูลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ