กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ( HOME CARE) ประจำปี ๒๕๕๘

กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน  ( HOME CARE)  ประจำปี ๒๕๕๘

       ด้วยวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวธิติมา  วาพันสุ  ผู้จัดการ กปภ.สาขารัตนบุรีพร้อมด้วย หัวหน้างาน และพนักงาน/ลูกจ้างฯ  ในสังกัด กปภ.สาขารัตนบุรี และงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.๘ ได้จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน  ( HOME CARE)  ประจำปี ๒๕๕๘    ณ หน่วยบริการท่าตูม เพื่อสอบถามการให้บริการการใช้น้ำประปา ต่างๆ  เช่น  ส่งใบแจ้งหนี้ล่าช้า ,การชำระเงินค่าน้ำ ,ค่าน้ำแพง ,ท่อแตกท่อรั่ว ,ปัญหาน้ำไม่ไหล   และอื่นๆ  กปภ.สาขารัตนบุรี ได้ดำเนินการรับเรื่องและแก้ปัญหาต่างๆภายในวันนั้นเลย  เพื่อสนองตามนโยบายของรัฐบาล คืนความสุขให้กับผู้ใช้น้ำ


ข่าวอื่นๆ