กปภ.สาขารัตนบุรีให้ความรู้ระบบผลิตน้ำประปา เจ้าหน้าที่ อบต.หนองระฆัง

กปภ.สาขารัตนบุรีให้ความรู้ระบบผลิตน้ำประปา เจ้าหน้าที่ อบต.หนองระฆัง

          กปภ.สาขารัตนบุรี นำโดย นางสาวธิติมา  วาพันสุ ผู้จัดการ มอบหมายให้ นายประยุทธ  อุดมศรี   นายช่างเครื่องกล ( รักษาการหัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก งานบำรุงรักษา กองระบบผลิตฯ กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระฆัง ที่ได้ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่  กปภ.สาขารัตนบุรี เพื่อบรรยายให้ผู้เข้าร่วม  โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานให้แก่ คณะกรรมการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะในการผลิตน้ำประปา   ซึ่งได้บรรยายระบบผลิตให้กับผู้เข้าฝึกอบรม และกปภ.สาขารัตนบุรี เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๐กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระฆัง ต.หนองระฆัง อ.สนม  จ.สุรินทร์ 

 

 

 


ข่าวอื่นๆ